Oferta

KSIĘGOWOŚĆ

Świadczymy usługi z zakresu księgowości. Znajomość zasad Ustawy o Rachunkowości, ustaw podatkowych i innych przepisów prawa daje nam możliwość zaoferowania Państwu naszych usług z pełną odpowiedzialnością za ich wykonanie.

 • Prowadzimy Księgi Rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont.
 • Prowadzimy Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawami podatkowymi i wymogami formalnymi oraz ewidencje zakupu i sprzedaży do potrzeb podatku od towarów i usług.
 • Rozliczamy także ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową.
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania do GUS.
 • Rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowe.
 • Sporządzamy dla Państwa deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT oraz roczne zeznania podatkowe.
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

A ponadto: Reprezentujemy Państwa sprawy przed Urzędem Skarbowym i innymi organami podatkowymi. Obsługujemy kontrole podatkowe. Istnieje możliwość dojazdu do Klienta

 

KADRY I PŁACE

Oferujemy Państwu pełen zakres usług z zakresu kadr i prawa pracy oraz wynagrodzeń. Dla Państwa wygody obsługujemy wszystkie sprawy związane z pracownikami, pilnując wszelkich terminów i dopełniając wszelkich formalności.

 • Sporządzamy dokumentację dotyczącą nawiązania i rozwiązania stosunku pracy – w tym umowy o pracę, zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy.
 • Zakładamy i prowadzimy akta osobowe.
 • Prowadzimy ewidencje czasu pracy.
 • Sporządzamy dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia.
 • Prowadzimy rejestr badań lekarskich i szkoleń BHP, pomagamy zorganizować szkolenia, przypominamy o konieczności wykonania badań okresowych.
 • Sporządzamy wszelkie dokumenty zgłoszeniowe do ZUS i PIP.
 • Sporządzamy sprawozdania do GUS.
 • Przygotowujemy listy płac dla pracowników oraz rozliczamy umowy cywilnoprawne.
 • Sporządzamy miesięczne deklaracje rozliczeniowe do ZUS oraz imienne raporty rozliczeniowe dla pracowników.
 • Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń.
 • Sporządzamy roczne deklaracje PIT-11, PIT-40, PIT-8AR oraz PIT-4R.
 • Prowadzimy rozliczenia z PFRON.
 • Ustalamy prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzimy karty zasiłkowe.
 • Ustalamy świadczenia pieniężne związane z ustaniem stosunku pracy.

 

 

 


Strona główna       Oferta       Cennik       Kontakt       Referencje